Samarbejdspartnere

På denne hjemmeside, vil I kunne sætte jer ind i baggrunden for Graduatepuljen, kigge nærmere ind i vores Graduateprogram(GSMV) –  og I vil også via vores ”nedtæller” på forsiden kunne følge med i, hvor mange af puljemidlerne der er brugt. I kan også finde alt om ansøgningsprocessen samt det markedsføringsmateriale, vi stiller til jeres rådighed i indsatsen for at markedsføre ordningen overfor SMV’er og dimittender de kommende måneder.

Vi har organiseret hjemmesiden, så den fungerer som alle interessenters indgang til Graduateprogrammet. Dvs både virksomheder, dimittender og samarbejdspartnere kan indhente informationer om forløb og kriterier for tildeling samt holde jer orienteret om nye tiltag. Det er også via hjemmesidens ansøgningsmodul, virksomhederne skal ansøge om at deltage i graduateprogrammet.

Vi har også udarbejdet en FAQ, hvor vi dels samler alle de spørgsmål, der typisk vil melde sig undervejs og dels  løbende tilføjer svar på de spørgsmål, som vi modtager undervejs.

Vi har valgt denne organisering da det vil gøre det nemt for jer som samarbejdspartnere at henvise virksomheder og dimittender til hjemmesiden – og når I markedsfører Graduateprogrammet, kan I ligeledes henvise til hjemmesiden med link.

Derudover, har vi udarbejdet en digital folder, digitale opslag til SoMe-platforme samt fysiske ”postkort”, som vi stiller til jeres rådighed, når I skal markedsføre ordningen for jeres dimittender og virksomhedsnetværk. Postkortene vil blive produceret og sendt ud til jer ved forespørgsel i august 2021.

Hvad er din rolle som samarbejdspartner?

Som samarbejdspartner, er din rolle at:

  • Informere relevante jobsøgende dimittender og SMV’er i  eksisterende netværk om hvordan, de kan blive en del af graduateprogrammet. Det kan gøres på lige præcis den måde, der passer ind i jeres sædvanlige arbejdsgange ift. opsøgende kontakt til virksomhederne og jobsøgningsstøtte til dimittenderne. Vi stiller materiale, forslag til opslag på SoMe og hjemmeside til rådighed – og vi hører gerne, hvis du som samarbejdspartner har brug for yderligere.
  • Vejlede en virksomhed i om de lever op til kriterierne for at komme i betragtning til graduateprogrammet. Kriterierne er beskrevet her. (.pdf)
  • Assistere virksomhederne med sparring på hvilke(t) primært udviklingsområde, de kan få glæde af at indgå i graduateprogrammet med. Dvs. hjælpe virksomhederne med at identificere det overordnede tema – eksempelvis  bæredygtig omstilling, digital omstilling, kundegrundlag, omstilling af virksomhedens leverandørkæde som følge af Corona mv.,, som kan være afsæt for at rekruttere den rette dimittend til et graduateprogram.
  • Hjælpe virksomhederne med at rekruttere den rette dimittend til graduateprogrammet gennem jeres allerede eksisterende match-service til virksomheder. Hvis ikke der kan findes den rette kandidat i eksisterende netværk, blandt din målgruppe, må du meget gerne sende graduate-stillingen rundt i netværket. På hjemmesiden kan du se hvem vi har i samarbejdskredsen her.

Graduate på deltid eller fuldtid

  • Virksomheden kan maksimalt søge om tilskud til løn på 10.000 kr. om måneden i fire måneder til dimittenden (maks. 40.000 kr.) på fuldtid (mere end 30 timer om ugen).
  • Virksomheden kan maksimalt søge om tilskud til løn på 5.000 kr. om måneden i fire måneder til dimittenden (maks. 20.000 kr.) på deltid (mellem 20 og 30 timer om ugen).

Ansættes graduaten på deltid er det muligt at modtage supplerende dagpenge på dimittendsats sideløbende.

Når virksomheden ansætter en graduate på deltid, skal virksomheden være villig til at udfylde en frigørelsesattest.

Figur 1: Hvordan fungerer Graduate i en SMV?  Forløbet fra rekruttering til forløb på graduateprogram :

Du kan læse mere om selve graduateprogrammet  ”Graduate i en SMV” og graduateprogramets eksterne leverandør PartnerInvest.