Information til virksomheder

I 2021 er der afsat en bevilling på 10 mio kr. til graduateprogrammer, der skal sluse jobsøgende kvalificerede dimittender ind i små- og mellemstore virksomheder.

Graduatepuljen skal fremme ansættelsen af dimittender i små- og mellemstore virksomheder og modvirke den stigende ledighed blandt dimittender i kølvandet på Covid-19 krisen.

Graduateprogrammet sigter mod at gavne både dimittender og virksomheder, som graduateprogrammer i større virksomheder i mange år har haft succes med. Dimittenden hjælper virksomheden med at løse aktuelle udfordringer, som styrker virksomhedens drift og udvikling. 

Formålet med Graduatepuljen er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Viften af udfordringer kan være bred og de konkrete opgaver i graduateprogrammet afklares i fællesskab mellem dimittenden og virksomheden.

Når du får en Graduate ind i din virksomhed, får du en medarbejder der med kvalificeret metodik og viden, som sammen med dig kan kvalificere din virksomheds udviklingspotentiale. Sammen lægger I en plan for opgaveløsning og implementering af de udviklingsprojekter i vælger at fokusere på over de fire måneder Graduateforløbet varer.

Som en del af GraduateSMV stiller Akademikerne en særlig midlertidig licens til online værktøjet MOTIVhuset, til rådighed  for graduate og SMV i graduateperioden.

Der kan søges om 40.000 kroner pr. forløb på fuldtid. Det er også muligt at søge om graduate på deltid. Der kan søges om 20.000 kr. pr. forløb på deltid.

MOTIVhuset

Som en del af GraduateSMV stiller Akademikerne en særlig midlertidig licens til online værktøjet MOTIVhuset, til rådighed  for graduate og SMV i graduateperioden.

MOTIVhuset er en online værktøjskasse med 12 særligt udviklede og afprøvede metoder til at arbejde med forretningsudvikling i en SMV. MOTIVhuset vil derfor kvalificere onboardingsprocessen og den løbende saprring på opgaver og opgaveløsning i graduateperioden.

MOTIVhuset vil også kunne benyttes på senere projekter – både for SMV’en og for graduaten, der opnår værdifuld læring indenfor forretningsudvikling.

I forbindelse med licensen, introduceres værktøjet på 3 online forløb på hvert 3 timer og det udbydes hver måned.

Introduktionen afholdes via Zoom og kan sagtens følges mens graduaten er på virksomheden.

Der udsendes invitation med Zoomlink og materiale, når tilsagnet til GraduateSMV er givet fra STAR.

Efter de fire måneders tilskud fra Graduate, er det op til jer at beslutte om I vil fortsætte samarbejdet med graduaten.