FAQ

Indhold:
Hvad er graduatepuljen?
Hvem kan blive graduate?
Kan internationale dimittender deltage i et graduateprogram?
Hvilke virksomheder kan søge om midler fra graduatepuljen?
Hvad er et graduateprogram?
Hvordan søger man?

Hvad er graduatepuljen?

Graduatepuljen – som består af midler afsat på Finansloven – er på i alt 10 mio. kr. Graduateprogrammer, der opnår støtte fra Graduatepuljen, skal være igangsat senest 31/12-2021.

Formålet med Graduateprogrammet er, at både virksomhed og dimittend oplever den win-win, der erfaringsmæssigt opstår når dimittender og små og mellemstore virksomheder samarbejder.

Hvem kan blive graduate?

Ansøgende dimittend skal være jobsøgende og dagpengeberettiget på dimitttendsats. Information om dagpengesats for den konkrete dimittend, kan hentes hos A-kassen.

Graduatepuljen er forbeholdt dimittender fra en videregående uddannelse.

Læs mere om krav til deltagende dimittender her.

Kan internationale dimittender deltage i et graduateprogram?

Ja, midlerne i puljen er også tiltænkt internationale dimittender. Det er op til den internationale dimittend – på lige fod med andre dimittender – at finde en virksomhed, som sammen med dimittenden vil deltage i graduateprogrammet.

Hvilke virksomheder kan søge om midler fra graduatepuljen?

Ansøgende virksomhed skal være defineret som en ”privat SMV” – dvs. være en lille eller mellemstor privat virksomhed med maksimalt 249 medarbejdere.

Læs mere om krav til ansøgende virksomheder her.

Hvad er et graduateprogram?

Et graduateprogram består af et opstartskursus, hvor dimittenden bliver skarp på SMV-segmentet og får en stærk værktøjskasse, der sikrer, at dimittenden kan bidrage til løsningen af flere typer af udviklingsprojekter i SMV’er.

Dernæst kommer dimittenden i ansættelse med tilskud til løn fra graduatepuljen i 4 måneder. På de 4 måneder, er det hensigten, at dimittenden kommer rundt i virksomheden og bidrager til løsningen af de udviklingsprojekter, dimittenden og virksomheden har identificeret i fællesskab. Det kan typisk være indenfor omlægning til bæredygtighed, digitaliseringsprojekter, styrkelse af driften, omstruktureringer som følge af COVID19 mv.

Læs mere om graduateprogrammet her. (.pdf)

Hvordan søger man?

Læs om krav til ansøgende virksomhed og ansøgningsproces her.

Kan man søge om at blive graduate på deltid?

Ja, det er muligt at blive graduate på deltid (mellem 20 og 30 timer om ugen).

Virksomheden kan maksimalt søge om tilskud til løn på 5.000 kr. om måneden i fire måneder til dimittenden (maks. 20.000 kr.) på deltid. Ansættes graduaten på deltid er det muligt at modtage supplerende dagpenge på dimittendsats sideløbende.

Der kræves en frigørelsesattest ved gradauteansættelse på deltid.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Så kan du finde kontaktoplysninger til operatøren her.