Ansøgningsskema til virksomheder

Ansøg om tilskud fra graduatepuljen via. skemaet nedenfor.

Vejledning og krav til ansøgende virksomhed finder du her.

Ansøgere der opfylder kriterierne, vil blive bevilget midler efter “først-til-mølle”-princippet.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid ift. indstilling til STAR på maks 7 hverdage fra ansøgningsdagen.

Hvis ansøgende virksomhed får bevilget tilskud fra graduatepuljen, vil STAR kontakte virksomheden med tilsagnsskrivelse inden for yderligere 7 hverdage. Herefter kontakter Akademikerne virksomheden med henblik på at fastlægge en konkret plan for afviklingen af graduateprogrammet. Hvis Akademikernes graduateprogram (GSMV) er tilvalgt af virksomheden, vil Akademikerne igangsætte introduktionsprogrammet i dialog med både graduate og virksomhedens udpegede mentor. Dette vil ske indenfor 7 hverdage fra STAR’s tilsagn.

Ansættelseskontrakt må først underskrives efter modtaget tilsagnsskrivelse.

Læs mere om graduateprogrammet her.

Se "vejledning til virksomheder" for nærmere krav til det kvalitative indhold af graduateprogrammet.
Eksempelvis fremme af bæredygtighed, digitalisering mv.
Max 10.000 kr pr. måned for fuldtidsansættelse (+30 timer). Max 5.000 kr. pr. måned for deltidsansættelse (20 - 30 timer)
Mellem 1 og 249 ansatte. Offentlige midler/tilskud udgør mindre end 50% af virksomhedens samlet budget.