Ansøgningsskema til virksomheder

Ansøg om tilskud fra graduatepuljen via. skemaet nedenfor. Ansøgning skal ske senest d. 14/12-2021.

Vejledning og krav til ansøgende virksomhed finder du her.

Ansøgere der opfylder kriterierne, vil blive bevilget midler efter “først-til-mølle”-princippet.

Du kan forvente en samlet sagsbehandlingstid på max. 14 hverdage fra ansøgningsdagen.

Dvs. Graduateprogrammet kan tidligst starte op 14 dage efter I har sendt ansøgningen.

Ansættelseskontrakt må først underskrives efter modtaget tilsagnsskrivelse.

Efter I har udfyldt ansøgningsskemaet, er det et krav, at I opretter jer i tilskudsportalen, for at I kan modtage tilsagn fra STAR. I finder en guide her. Dokumentet indeholder også en FAQ om tilskudsportalen.

  • Når du modtager endeligt tilsagn fra STAR, skal du acceptere tilsagnet på Tilskudsportalen.
  • Du skal nu udarbejde og underskrive ansættelseskontrakt med graduaten. Husk der er tale om en ordinær ansættelse og der gælder de generelle opsigelsesvarsler m.m.
  • Graduaten skal afmelde sig Jobcenteret
  • GraduateSMV fremsender tilbud om booking af informationsforløb vedr. licensen til MOTIVhuset, som I får gratis adgang til i graduateperioden
  • GraduateSMV fremsender datoer til 3 status-samtaler i løbet af graduateforløbet. Statussamtalerne foregår enten online eller på tlf. Statussamtalerne fokuserer på hvordan graduteforløbet forløber og om graduaten kommer rundt i de fastlagte forretningsområder.

Læs mere om graduateprogrammet her.

Se "vejledning til virksomheder" for nærmere krav til det kvalitative indhold af graduateprogrammet.
Eks. Cand. Mag.
Eksempelvis fremme af bæredygtighed, digitalisering mv.
Max 10.000 kr pr. måned for fuldtidsansættelse (+30 timer). Max 5.000 kr. pr. måned for deltidsansættelse (20 - 30 timer)
Mellem 1 og 249 ansatte. Offentlige midler/tilskud udgør mindre end 50% af virksomhedens samlet budget.