Ansøgningsskema til virksomheder

Obs. Der er pt. lukket for ansøgninger til Graduatepuljen.

Ansøg om tilskud fra graduatepuljen via. skemaet nedenfor. Ansøgning skal ske senest d. 14/12-2021.

Vejledning og krav til ansøgende virksomhed finder du her.

Ansøgere der opfylder kriterierne, vil blive bevilget midler efter “først-til-mølle”-princippet.

Du kan forvente en samlet sagsbehandlingstid på max. 14 hverdage fra ansøgningsdagen.

Dvs. Graduateprogrammet kan tidligst starte op 14 dage efter I har sendt ansøgningen.

Ansættelseskontrakt må først underskrives efter modtaget tilsagnsskrivelse.

Efter I har udfyldt ansøgningsskemaet, er det et krav, at I opretter jer i tilskudsportalen, for at I kan modtage tilsagn fra STAR. I finder en guide her. Dokumentet indeholder også en FAQ om tilskudsportalen.

  • Når du modtager endeligt tilsagn fra STAR, skal du acceptere tilsagnet på Tilskudsportalen.
  • Du skal nu udarbejde og underskrive ansættelseskontrakt med graduaten. Husk der er tale om en ordinær ansættelse og der gælder de generelle opsigelsesvarsler m.m.
  • Graduaten skal afmelde sig Jobcenteret
  • GraduateSMV fremsender tilbud om booking af informationsforløb vedr. licensen til MOTIVhuset, som I får gratis adgang til i graduateperioden
  • GraduateSMV fremsender datoer til 3 status-samtaler i løbet af graduateforløbet. Statussamtalerne foregår enten online eller på tlf. Statussamtalerne fokuserer på hvordan graduteforløbet forløber og om graduaten kommer rundt i de fastlagte forretningsområder.

Læs mere om graduateprogrammet her.